SeneCura SeniorCentrum Liberec

Krajské volby v SeniorCentru Liberec

Dne 2. 10. 2020 ožily v SeniorCentru Liberec prostory recepce a jídelny a proměnily se ve volební prostory. Možnost volit v krajských volbách využily dvě desítky klientů a účast na nich se stala pro klienty slavnostním okamžikem!

Sociální pracovnice klienty jednotlivě seznámila s možností voleb v našem zařízení a popsala jim průběh celého procesu. Byla v neustálém kontaktu s úřady a zejména ve spolupráci s Úřadem městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou zajistila přítomnost volební komise a mobilní urny. U klientů, kteří nemají trvalé bydliště v našem zařízení, zajistila zaslání voličských průkazů. Všem zúčastněným úřadům velmi děkujeme!

Po 14. hodině se obyvatelé domova začali scházet v jídelně. Pro klienty se zhoršenou mobilitou byl pečovatelským personálem zorganizován plán přesunů, a i oni byli postupně do volebních prostor doprovázeni.

Celá akce byla pro naše klienty velmi přínosná. Jak zmínila jedna z klientek SeniorCentra: „Jsem velice ráda za možnost voleb tímto způsobem. Přála jsem si volit a vybrat ty, kterým věřím, že jsou schopni udělat pro společnost mnoho dobrého.“

 Další článek